Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

STRUKTUR KEPENGURUSAN

B B C

(BIMO BULDOSER CENDEKIA)


Pelindung      : Kepala Dinas Pendidikan

Pembina        : H. Abd. Kadir, M.Pd.

Penasihat      : Saiful Malik, M.Pd.


Ketua         : Moh. Salehorman, S.Pd., M.M.

Sekretaris : Mohammad Ramli, S.Pd.

Bendahara : Ngumpriyatun, S.Pd.SD, M.Pd.


Bidang Keagamaan dan Kerohanian:

1. Rusliyanto, S.Pd., M.M.

2. Akhmad Zaini, S.Pd.

3. Heru Budi Santoso, M.Pd.

4. Achmad Bati, M.Pd.

5. H. Kappin, S.Pd.SD


Bidang Hubungan Masyarakat:

1. Hidayah, M.Pd.

2. Vien Arifiah, S.Pd.SD

3. Moh. Imam, S.Pd., M.Pd.

4. Tri Putri Handayani, S.Pd., M.Pd.


Bidang Sumber Daya Manusia:

1. Drs. H. Nur Hakim

2. Jamilatul Jum’ah, S.Pd.

3. Hj. Wiwik Suhartini, S.Pd.

4. Hj. Nurmulyani, M.Pd.


Bidang Perencanaan dan Program:

1. Akh. Zaini, M.M., M.Pd.

2. Buhari Muslim, S.Pd.

3. Sarwi, S.Pd., M.Pd.

4. Mohammad Anwar, S.Pd. SD

5. Sudirman, S.Pd.


Bidang Sarana dan Prasarana:

1. Mohammad Jufri, S.Pd., M.Si.

2. Syamsul Bahri, S.Pd.SD, M.M.Pd.

3. Sadruki, S.Pd.

4. H. Hainur Rasyid, S.Pd.

5. Haryono, S.Pd.SD